Recikliranje nekovinskih ostankov in odpadkov

Recikliranje nekovinskih ostankov in odpadkov

Zbiranje odpadnih brusilnih materialov

Zbiranje odpadnih brusilnih materialov

Odkup odpadnih brusilnih materialov

Odkup odpadnih brusilnih materialov

Naše področje dela je usmerjeno v naslednje dejavnosti:

Recikliranje nekovinskih ostankov in odpadkov, predvsem brusilnega materiala – ostankov rabljenih in škartiranih novih brusov v keramični in smolni vezi

Kot smo že omenili je naša dejavnost recikliranje brusilnega materiala. Za to dejavnost so osnovna surovina nova in stara škartirana brusilna telesa, ostanki neizrabljenih ali poškodovanjih brusilnih teles vseh oblik in velikosti, v keramičnem (steklenem) in bakelitnem (smolnem) vezivu. Zaradi tega smo zainteresirani za zbiranje, oziroma odkup navedene surovine.

Menimo, da sedaj mnogi porabniki brusilnega orodja, predvsem manjši, odvržejo ostanke neizrabljenih ali okvarjenih (zlomljenih, počenih, okrušenih, ali pa jim je rok že potekel), med komunalne odpadke. To seveda, sedaj v času, ko se daje vse večja skrb očuvanju okolja, ni vzdržno. S tem v zvezi bodo morda le odigrale svojo vlogo zbiralnice ločenih frakcij in zbirni centri za odpadke.

Država je sprejela zakonska določila o vodenju evidenčnih listov o ravnanju z odpadki, kar se v praksi že uresničuje.

Naše podjetje je registrirano pri Ministrstvu za okolje in prostor in imamo dovoljenje za zbiranje in predelavo tovrstnih odpadkov.